zondag 29 januari 2012

verkeerssituaties

Een vervolg op een oude post - "onmogelijke fietspaden".

Met de fiets, of het nu een bukker is, een ligfiets of een velomobiel, moet je dikwijls je plaats zoeken op de weg.

De voorbije week nam ik een andere route om van het werk naar huis te komen; een beetje afwisseling is soms welkom. Dan ontdek je weer de schitterende Vlaamse (Belgische) fietsinfrastructuur, zoals het onderstaande "fietspad".

Dorpstraat, Semmerzake (Gavere)
Ik vraag me af: is er iemand die zo gek is om dit echt als een fietspad te gebruiken ? Het "vademecuum fietsvoorzieningen" stelt o.a. dat de bekleding van een fietspad van minstens dezelfde kwaliteit moet zijn als de rijstroken voor de auto's. Jammer genoeg is dat vademecuum niet bindend.

De week ervoor, tijdens een andere rit, reed ik over een zeer aangenaam fietspad langs een spoorwegberm in Melle. Toen het pad weer aansloot bij een gewone weg, bleek die niet echt verhard te zijn.

Begijnenwegel, Melle
De aannemer was "vergeten" dit aan te kondigen bij het begin van het fietspad. Aan de vorige afslag, voor het fietspad begon, stond wel een bord "uitgezonderd plaatselijk verkeer". Het zal niet toevallig geweest zijn dat die straat voor autoverkeer bedoeld is...

Blij dat er 47 mm bandjes op eFAW liggen, helaas wordt de PM achteraan een slick. Een beetje grip was wenselijk.

Stilaan wordt ik onzichtbaar op dergelijke bemodderde paden: eFAW is zo beslijkt dat die opgaat in het decor.

1 opmerking: