zondag 19 januari 2014

Dilemma

Deze keer, naar aanleiding van de reacties op de laatste post, volgt een wat filosofischer stukje over bloggen.

Er zijn veel blogs, over allerhande zaken. Deze gaat over fietsen, over het materiaal, over ritten, over mobiliteit, ...

De meeste berichten zijn niets meer dan kennisgevingen, beschrijvingen,... Die neem je voor wat ze zijn; je leest ze en neemt de informatie op. Meer niet. Een aantal andere berichten, vooral als het gaat over mobiliteit, zijn eerder stellingnamen en kunnen provoceren. Die zetten aan, hoop ik, tot nadenken, tot reflectie over hoe wij met verkeer en mobiliteit omgaan. Niet elk bericht is dus even vrijblijvend en onschadelijk, zo je wil. Neerschrijven hoeveel kilometers en welke route je op dag x aflegde, is niets meer dan feiten weergeven zonder veel relevantie voor anderen (behalve indien het in groep gebeurde). Hoe nuttig dat is, bepaal je zelf.
Als je meningen verkondigt, wordt het wel anders, want meningen kunnen anderen beïnvloeden en kunnen gevolgen hebben.

De blog loopt ook al een behoorlijke tijd - sinds februari 2010 - en levert meestal tussen 200 en 400 hits per dag op. In hoever die hits betekenen dat de blogposts ook daadwerkelijk gelezen worden, daar heb je uiteraard het raden naar. In hoever meningen en uitlatingen invloed hebben op wat anderen denken en beslissen, is nog moeilijker na te gaan. Dat beïnvloeden is ook niet de bedoeling; wel het aanzetten tot nadenken af en toe. Maar ook daar weer: als auteur heb je er meestal geen idee van of het ook maar iets doet, behalve af en toe, als je een echo van je bericht op een andere plaats tegenkomt. Een link bijvoorbeeld of een verwijzing naar iets wat je schreef. Met andere woorden: wat het impact van een blog is, is erg vaag in bijna alle gevallen.

Af en toe komen er zaken aan bod die wat moeilijker liggen, waarbij ik moet afwegen of ik het wel kan/mag publiceren. Soms omdat het teveel in de privésfeer ligt, soms omdat de inhoud anderen kan schaden. Dat laatste is uiteraard niet de bedoeling, tenzij indien iemand of een instantie echt moedwillig helemaal fout zit. Een aanklacht tegen een onverantwoorde verkeerssituatie is zoiets. Dan ga je tegen instanties is, maar steeds probeer ik om niet persoonlijk te worden. Een persoonlijke vete vecht je onderling uit, niet via een openbaar medium.

Bij de aankoop van de Flevobike E-Orca had niemand kunnen denken dat er dergelijke problemen zouden onstaan als die waar ik het over had, ook Flevobike niet. Waarom zou je ook? En dan krijg ik, als blogauteur, met een dilemma te maken. Bij mij loopt het grondig fout met de e-drive. Daarover zou ik in alle talen kunnen zwijgen, maar dat is dan een leugen; je kunt liegen door onwaarheden te verkopen en je kunt ook liegen door enkel bepaalde facetten te belichten en andere te verzwijgen.
Vermeld ik het dan het toch, wat ik duidelijk deed, dan zit ik met het risico dat Flevobike in een negatief daglicht komt te staan. Dat verdienen ze niet, want de ondersteuning is prima.

Het risico is dat slechts een fragment van wat ik schrijf, zonder de nuances erin, blijft hangen. De kans bestaat dat wat er gepubliceerd wordt schadelijk blijkt voor een andere partij, in dit geval Flevobike. Dat is helemaal niet de bedoeling. In deze gaat het over een defect - de e-assistentie doet het niet - en het werken aan een oplossing.

Een bijkomend probleem is dat mijn ervaring beperkt is tot mijn eigen materiaal, tenminste wat betreft de lange-termijn-ervaring. Nu lees je in een aantal berichten dat er problemen zijn met de e-assistentie in mijn Orca en dat dit een structureel probleem blijkt te zijn en geen eenmalig defect. Vanaf het begin was dat - in relatie tot de blog - een probleem: schrijf ik hier wat over, met het risico dat Flevobike de naam krijgt niet degelijk te zijn, of zwijg ik erover, waardoor een aura van perfectie gehandhaafd wordt?

Ik ben er vrij zeker van dat andere fabrikanten, laten we het maar beperken tot het velomobielwereldje, gelijkaardige problemen kennen. Denk maar aan de meer voorkomende "kapstok"-breuken bij de producten van Velomobiel.nl. Ook die zijn een feit en ook daar wordt hard aan gewerkt. De meeste van die zaken worden met de mantel der liefde bedekt. Dat is een zeer menselijke eigenschap, want je wil je eigen keuze beschermen. Ter illustratie: wie een dure auto koopt, zal daar per definitie zeer tevreden over zijn. De betrouwbaarheidscijfers vertellen wel andere zaken - zo staat Dacia in de top drie van betrouwbaarste merken -, maar wie een dure wagen kocht, wil enkel de goede kanten daarvan zien.

Een dilemma dus, want door erover te schrijven, kan gebeuren dat enkel het facet "Flevobike levert een onbetrouwbare elektrische assistentie" overkomt en dat dit element een eigen leven gaat leiden. Door er niet over te schrijven, wordt ook een incorrect beeld verspreid. Ik wil mijn blog geen overdreven gewicht toekennen: in hoever die een invloed heeft op beslissingen en beelden van anderen, daar heb ik geen zicht op. Anderzijds: indien ook maar één persoon hierdoor een verkeerd beeld krijgt, is dat mijn verantwoordelijkheid, tenzij indien de lezer ervoor kiest om er enkel in te lezen wat hij of zij wil. En dat is precies het dilemma: door er niet over te schrijven, terwijl je weet hebt van de zaken, creëer je evengoed onwaarheid en ook die kan doorslaggevend zijn bij beslissingen.

Niemand is perfect, ik zeker niet. Wat geschreven wordt, moet helder zijn en genuanceerd. Het moet veel facetten belichten van een onderwerp en tegelijk mag het een eigen mening weergeven. Daarnaast moet je er als auteur naar streven om leesbaar te schrijven. Leesbaar, zowel qua structuur als qua inhoud. Wil je een mening geven, dan moet je ervoor zorgen dat er geen ruimte is voor interpretatie; dat je mening duidelijk en ondubbelzinnig is en tegelijk voldoende genuanceerd. Als je het over feiten hebt, dan moet dat ook duidelijk zijn.
Jammer genoeg is dat onderscheid niet altijd zo makkelijk. Een feit als "na 100 km is het frame van mijn fiets van merk X doormidden gebroken" (fictief, voor alle duidelijkheid) leidt na het lezen onherroepelijk tot een mening: "merk X maakt onbetrouwbare fietsen". Die conclusie is wellicht fout, want uit het feit kun je niet afleiden over welk percentage het gaat en nog minder of andere merken niet met dezelfde of gelijkaardige problemen te kampen hebben.
Dergelijke gevolgen heb je als auteur niet in de hand, behalve bij de beslissing om een artikel wel of niet te publiceren. Nadien begint het soms een eigen leven te leiden en dat eigen leven kan, zeker via het internet, lang duren. Foute, sindsdien allang herroepen, meningen blijven circuleren; een foute en door anderen weerlegde bewering blijft bestaan, ...

Bij alles wat je publiceert, moet je dus zorgvuldig afwegen wat de gevolgen kunnen zijn, zonder teveel gewicht toe te kennen aan jouw woorden.

13 opmerkingen:

 1. Hallo Jan,
  Goed om zo duidelijk een nuance aan te brengen op je blog. Uit alles blijkt dat Flevobike zich behoorlijk inzet om de e-assist op je fiets goed werkend te krijgen. Laten we alvast hopen dat je over een jaar alleen maar juichende verhalen kan schrijven. En dan wordt een tocht van 170 km een peuleschil. Moet ik nog maar zien of ik je dan kan bijhouden door de binnenstad van Antwerpen en de bochtige wegen bij de sluiscomplexen.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Interessante overpeinzingen. Als ik lees dat de E-Orca problemen heeft met de e-ondersteuning denk ik: oh wat vervelend, maar wel echt super dat Flevobike het bij jouw thuis komt oplossen. Wat mij betreft is dat dan nog steeds positief voor Flevobike. Als ze tenminste het probleem zo voortvarend blijven oppakken.

  Gooien ze er met de pet naar (hier niet te verwachten) dan mag je dat ook naar waarheid opschrijven ook al is het 'schadelijk' voor een bedrijf. Huidige en toekomstige klanten kunnen dan op basis van die berichtgeving zich zelf een beeld vormen.

  Je hebt inderdaad een verantwoordelijkheid voor heldere en evenwichtige berichtgeving. Maar je hoeft je daarbij niet te laten leiden door de 'mantel der liefde'. Bedenk daarbij wel: wat één keer op het internet staat verdwijnt niet zo snel meer, ook al wil je dat zelf later wel.

  groet,
  Paul

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Beste Jan, volgens mij schrijf jij zeer genuanceerd over je e-ondersteuningsproblemen. Ik ervaar absoluut niet dat je een bedrijf aan de schandpaal wil nagelen. Voor Flevobike is het ook heel vervelend en ik heb alle vertrouwen erin dat ze dit probleem uiteindelijk op zullen lossen. Aan de andere kant weet Flevobike dat jij publiceert over de problemen. Dit zal mogelijk ook bij hun een extra stimulans zijn om dit probleem uit de wereld te helpen. Voor zover ik Flevobike ken zullen ze niet proberen om zo snel mogelijk een halve oplossing te vinden, maar willen ze dit voor eens en altijd uit de wereld hebben.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Zolang je het bij feiten houd kan je niks kwalijk genomen worden.

  Geen nieuw ontwerp ontkomt aan kinderziekten die verholpen moeten worden, en het laatste model/versie die van de band rolt is meestal uiteraard ook de betrouwbaarste.

  Bij voer/vlieg/vaar is dat zo, bij software, machines, apparaten, Questen/Strada's en natuurlijk ook Orca's. Je ziet ook typisch dat nieuwe Questen (onderhuids) zo enorm veranderd zijn ten opzichte van de eerste prototypen dat ze er behalve de vorm een totaal ander product zijn geworden. Nieuwe Questen hebben o.a. geen framebreuken meer. Dat is er inmiddels uit ontwikkeld.

  Ik vermoed dat hoewel de Orca een doorontwikkeling is van de Versatile en dat allemaal verbeteringen door in praktijk opgedane ervaringen over een lange periode zijn ( dat is perfect ) vooral de e-aandrijving een heel nieuw iets is wat nog niet voldoende of lang genoeg is uitgetest en onder alle voorkomende omstandigheden.

  Met andere woorden.....dit is de logische consequentie van te nieuwe technische complexiteit. E-Orca nr 100 zal kwalitatief zeer veel beter zijn dan nr 10. Maar ja...iemand moet die eerste modellen toch gaan kopen/rijden...

  Toch is alles niet kommer en kwel : de meeste oudere velomobielen zijn wel in enige mate of helemaal te "upgraden" naar een latere versie. bij de WAW schijnen veel rijders dat te doen. Bij een Quest kan het ook, maar volgens vm.nl is daar weinig vraag naar.  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Grotendeels heb je gelijk, wat de Orca betreft. Die is een doorontwikkeling van de Versatile (dat is ook duidelijk zichtbaar), waarbij de minder goede kanten aangepakt werden. Zo werd bijvoorbeeld het besturingssysteem gewijzigd, werd de hendel achteraan veranderd, was de materiaalkeuze anders,... terwijl het model ook aangepast werd naar de stand van de techniek. Dat leidde er bijvoorbeeld toe dat de knipperlichten nu met leds werken, net als de koplampen. De e-aandrijving is iets nieuws: daarmee kun je een Versatile niet uitrusten, toch niet zonder grote kosten (als het al mogelijk is).
   Mijn E-Orca is zeker niet de eerste en de pakweg 25 andere die rondrijden, blijken erg betrouwbaar. Zoals in een bericht stond, is net voor de mijne geassembleerd werd een nieuw type controller en nieuwe software uitgebracht door ID-bike en nu blijkt dat in combinatie met de motor een probleem op te leveren. André Vrielink schreef zelf in een recente reactie dat Daum blijkbaar iets wijzigde aan de motor, zonder dat te vermelden. Dan kun je natuurlijk ook niet vermoeden dat er iets fout zal lopen en er wordt erg hard gewerkt om het op te lossen.

   Die upgrades zijn ook typisch voor dit wereldje. Velomobielen zijn en blijven een nicheproduct, met erg kleine productie-aantallen. Dat betekent dat er geregeld kleine onderhuidse wijzigingen worden aangebracht voor eenzelfde model. Bij de WAW heet nummer 200 (daar zijn ze nu ongeveer) nog altijd WAW, maar het verschil met nummer 1 is enorm. Bij de Quest zal dat allicht niet anders zijn.

   Meer algemeen: dit bericht gaat niet specifiek over het vorige. Dat vorige - en de reacties erop - leidden er wel toe dat ik dit schreef. Het gaat echter om overwegingen die gelden voor veel berichten. Je moet elke keer inschatten wat het mogelijke impact is van wat je publiceert, zeker indien het betrekking heeft op anderen dan jezelf.

   Verwijderen
 5. Hoi Jan,

  Een fietsenmaker is natuurlijk geen electrotechnicus die zelf drives en controllers ontwikkelt. Ze moeten het dus doen met wat derde partijen aanleveren. Het zal even wat tijd kosten vermoed ik.
  Wat mij betreft staat Flevobike op een eenzaam hoog niveau qua product, en ik verwacht ook dat e.e.a. opgelost gaat worden.

  Greetz Rudolf.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Hallo Jan,

  Complimenten! Een zeer helder schrijven over hoe een blogschrijver te werk dient te gaan met "gevoelige" berichten. Daar kan ik het alleen maar mee eens zijn. Verder is alles door voorgaanden gezegd, het is grote service van Flevobike om thuis te komen om je probleem op te lossen, dat geeft aan hoe ze met dit soort zaken omgaan. Dat dit goed gaat komen hoef je niet over in te zitten, zoals André Vrielink zelf al aangaf: het heeft gewerkt, en het gaat weer werken!
  Vervelend dat je zonder ondersteuning zit, maar je kan fietsen, dat scheelt dan weer!

  Groeten, Adri.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Hallo Jan,

  Goed dat je hier bij stilstaat. Het is bijzonder vevelend, maar het is uiteindelijk ondernemers-risico en er is niets mis mee om hierover te schrijven. Uiteraard probeer je als ondernemer deze situaties te voorkomen en daarmee bouw je aan reputatie. Maar, 'waar gehakt wordt vallen spaanders'. De reputatie van een ondernemer heeft daarom niet alleen te maken met betrouwbare producten, maar vooral ook met het correct oplossen van fouten. Het probleem-oplossend vermogen van een ondernemer is ook reclame.

  Groeten, Kees

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Hoi Jan,

  Zoals ik bij jou thuis ook al aan gaf vindt ik het prima dat jij niet alleen de goede dingen maar ook de problemen die je ervaart op je blog deelt. Zolang dit maar eerlijk en open gebeurt, en ik ben volledig van mening dat je dat naar alle eer en geweten doet. Helaas zijn er altijd wel eens mensen die verkeerde conclusies denken te kunnen trekken naar aanleiding van wat je geschreven hebt. Ik neem dat jou niet kwalijk, daar kan jij niks aan doen. Laat je dan ook zeker niet door dit feit tegenhouden en blijf gewoon naar alle eer en geweten je positieve en negatieve ervaringen melden.
  Ik spreek je snel.

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Greenmachinist 20 januari 2014

  Hallo Jan,

  Verstandig gesproken, ik kan niet anders zeggen. Ook een zeer heldere kijk op hoe een blog zou moeten functioneren. Ikzelf zal ook ooit eens een blog starten en dit zijn voor mij ook de kernwaarden waaraan een blog zou moeten voldoen.

  Ik struin al jaren het grote boze W.W.W. af en heb me al reeds lang geleden voorgenomen om elke vorm van discussie te vermijden.
  Verheug jezelf erop dat je zoveel response krijgt. Verheug jezelf erop dat je met je onbevangen eerlijke manier van schrijven zoveel lof oogst. Verheug je erop dat je zo'n prachtige Orca bezit.
  Nu alleen nog het probleem oplossen en ik kan niet wachten op nog meer berichten van jouw kant.

  Groet

  Greenmachinist.

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Hey Jan,

  Bij mij had het bewuste artikel alleszins een andere stempel gedrukt.
  Voor jouw artikel twijfelde ik voral tussen een Strada, Mango of eventueel nog een Quest XS. Sinds jouw artikel kwam de Orca erbij.
  Jij hebt mij gewezen op de positieve punten van de Orca en dat deze ook een fantastische fiets is zonder ondersteuning.

  Groeten

  Joachim

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Wacht maar af : met ondersteuning wordt de Orca nog fantastischer ;)

   Bedankt voor alle steunbetuigingen. 't Is niet slecht om af en toe stil te staan bij wat je doet, maar de reacties tonen duidelijk dat ik goed bezig ben. Er hoeft dus niet bijgestuurd te worden.

   Verwijderen
 11. Eerlijke communicatie is het best vermoed ik. Jouw blog heeft mij extra info gegeven met betrekking tot Orca en mijn vermoeden bevestigd dat die vr mij de juiste keuze is. . . met als gevolg dat ik ze bestelde eind 2013.

  BeantwoordenVerwijderen